CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice
Raisova 232
530 02 Pardubice

Telefony:
466 303 650, 466 303 781
602 418 794, 602 418 795 - jednatelé spol.
602 754 237, 602 570 542 - technici
email:jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz


 

Termovizní měření

Hodnocení staveb, jejich vad a poruch z hlediska tepelněizolačního

Způsob, jak získat poměrně rychle základní a věrohodné informace o tepelněizolačních vlastnostech budovy, je pomocí infračervené termografie. Tato forma je nedestruktivní a dává zcela pravdivý a ucelený obraz o dané problematice. V současné době, kdy šetření energiemi je hlavní prioritou ve všech odvětvích, přispívá tato metoda výrazně k identifikaci nedostatku a dává základní podklady pro řešení jejich nápravy.

Naše firma realizuje termografické snímkování kamerou švédské výroby FLIR B 200 Western, která je moderní a určená speciálně pro činnost ve stavebnictví. Z termografických snímku, které v oblasti infračerveného spektra barevně zobrazují teploty povrchu konstrukcí, identifikujeme tepelněizolační kvalitu konstrukce. Snímkováním zjišťujeme kvalitu tepelné izolace staveb, a to jak před zateplením, tak po zateplení konstrukcí budov. Dále lze identifikovat hranice rosného bodu a izolace.

Určujeme tepelné mosty ve stavebních konstrukcích. Bez problému lze určit únik tekutých médií z potrubí. Taktéž lze určit kritické uzly v elektrorozvodech a mechanických rozvodech. Použití termokamery je všestranné. Ke každému měření vyhotovíme soubor obrázku zhotovených kamerou s popisem a celkovou zprávu s vyhodnocením snímkovaných konstrukcí, včetně případného návrhu na nápravná opatření.


Stěna budovy mateřské školy - před zateplením objektu


Infračervený snímek stěny panelového domu - školy - před realizací zateplení budovy.

CHRPA stavební společnost Pardubice byla založena 8. dubna 1992, jako veřejná obchodní společnost. V roce 1998 se transformovala na společnost s ručením omezeným. V této formě provozuje firma svoji činnost i v současné době. Společnost sídlí v Pardubicích, v ulici Raisova č. p. 232, Nové Jesenčany, kde má vybudovaný vlastní areál. Hlavní pracovní náplní firmy je stavební činnost - realizace a rekonstrukce staveb, jako vyšší dodavatel staveb. V rámci vlastních investic byly v prostorách areálu zrekonstruovány staré objekty a v některých případech vystavěny nové budovy. V nich jsou realizovány některé nové činnosti, mezi které také patří infračervená termografie.


Určení tepelných mostů ve stěně rodinného domu


Identifikace rosného bodu

Chrpa - Termovizní měření PDF prezentace ke stažení (1,6MB)